فرآیند‌هایی برای مخفی کردن پیام‌های واتساپبه گزارش گروه فناوری ایسکانیوز، در جاری حاضر واتساپ یکی اجتناب کرده اند پر استفاده‌ترین ابزارهای ارتباطی در بین مردمان دنیاست؛ به طوریکه تقریباً هرکسی به همان اندازه به فعلی حداقل منصفانه‌بار اجتناب کرده اند واتساپ استفاده کرده است. حالا این اپلیکیشن به یکی اجتناب کرده اند بی نظیر‌ترین راه‌های ارتباطی برای صحبت همراه خود {اعضای خانواده}، دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مکالمات تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری مبدل شده کدام ممکن است عملکرد غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پررنگی در اقامت روزمره ما دارد. به تبع اصولاً اجتناب کرده اند در گذشته دوست داریم به همان اندازه فضای مکالماتمان را ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی نگه داریم. 

اصولاً بیاموزید:

چگونه چت های واتساپ را مخفی کنیم؟

معمولاً اگر دوست نداشته باشیم کدام ممکن است شخص عکس به مکالمات ما ورود پیدا تنبل، آن مکالمه را بردن می‌کنیم با این حال اگر مکالمه مشخص شده تشکیل داده ها مهمی باشد، باید چکار کرد؟ {در این} صورت کسی احتمال دارد بردن پیام‌هایش ندارد چراکه قابل دستیابی است چت خواهید کرد همراه خود فردی مهمی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیتاهای مهمی را در آن رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل کرده باشید. خبر عالی اینجاست کدام ممکن است همراه خود مطالعه این متن می‌توانید هر چت واتساپی را در اندروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آی‌اواس مخفی کنید به همان اندازه کسی به آن است‌ ورود نداشته باشد.

روش مخفی کردن چت‌ها در آیفون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیپد

مخفی کردن چت‌ها در سیستم مسئله آی‌اواس مناسب به مقیاس مدل اندروید سرراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان است. کافیست به همان اندازه واتساپ را باز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیمه “Chats” بروید. حالا چتی را کدام ممکن است دوست دارید مخفی شود محدوده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را {به سمت} چپ بکشید. همراه خود این کار منصفانه آپشن همراه خود عنوان Archive برایتان نمایان احتمالاً وجود خواهد داشت. کافیست به همان اندازه این ویژگی را محدوده کنید به همان اندازه چت مورد نظرتان مخفی شود.

برای این‌کدام ممکن است بتوانید مکالمه مورد نظرتان را یک بار دیگر پیدا کنید کافیست به همان اندازه به بالای نیمه چت‌ها گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود منصفانه حرکت آن را {به سمت} زیرین بکشید. همراه خود این کار ارائه می دهیم امکان تبصره چت‌های ارسال شده داده احتمالاً وجود خواهد داشت. اگر پیشنهاد می کنید به همان اندازه مکالمه‌ای را اجتناب کرده اند حالت ارسال خارج کنید باید شبیه به الگو زودتر را تکرار کنید؛ یعنی روی مکالمه مشخص شده گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را {به سمت} چپ بکشید. بعد اجتناب کرده اند این کار کافیست به همان اندازه این بار انتخاب Unarchive را محدوده کنید.

کار خواهید کرد {در این} مرحله به نوک می‌رسد. حالا می‌توانید هر وقتی کدام ممکن است دوست داشتید، هر مکالمه‌ای کدام ممکن است سبک نظرتان بود را آرشیو کنید به همان اندازه تولید دیگری توجه سایر اشخاص حقیقی به آن است نیفتد. همراه خود این جاری {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مشخصه برای گروه‌ها نمی‌توان استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خصوصی در گروه پیام بفرستد یک بار دیگر مکالمه گروه روی صفحه بی نظیر نمایان احتمالاً وجود خواهد داشت. اگر واقعاً دوست ندارید کدام ممکن است سایر اشخاص حقیقی آن را ببینند پس حتماً مکالمه مشخص شده را بردن کنید.

روش مخفی کردن پیام‌ها اجتناب کرده اند طریق لیست چت‌ها در اندروید

خوشبختانه واتساپ دارای منصفانه مشخصه به اسم ارسال چت (Chat Archive) است کدام ممکن است خواهید کرد اجتناب کرده اند این طریق می‌توانید مکالمات شخصی را اجتناب کرده اند به نظر می رسید‌های کنجکاو مخفی حفظ کنید. در جاری حاضر شاید این مشخصه شناخته شده به عنوان پرکاربردترین هر دو شناسایی شده است‌ترین قابلیت واتساپ نباشد با این حال قطعاً یکی اجتناب کرده اند بهترین مشخصه‌های این پیام‌رسان مورد پسند است.

اگر اجتناب کرده اند اسمارت‌فون اندرویدی استفاده می‌کنید باید در گذشته اجتناب کرده اند هر چیزی اپلیکیشن واتساپ را باز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند برگه Chats در جستجوی مکالمه‌ای کدام ممکن است قصد مخفی کردنش را دارید، بگردید.

بعد اجتناب کرده اند این‌کدام ممکن است چت مورد نظرتان را پیدا کردید، روی آن را حفظ کنید. همراه خود این کار تعدادی از انتخاب در نیمه بالا سمت راست صفحه برایتان نمایان احتمالاً وجود خواهد داشت. یکی اجتناب کرده اند این ویژگی‌ها Archive chat icon است؛ روی آن ضربه زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند امتحان کردن این به سادگی چت‌های انتخابیتان اجتناب کرده اند برگه Chats ناپدید احتمالاً وجود خواهد داشت. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این راه حتی می‌توانید تعدادی از مکالمه را به صورت همزمان مخفی کنید.

چگونه چت مشخص شده را اجتناب کرده اند حالت مخفی خارج کنیم؟

اگر به هر دلیلی دوست داشتید به همان اندازه مکالمه مورد نظرتان را یک بار دیگر به صفحه بی نظیر برگردانید کافیست به همان اندازه به انتهای برگه Chats بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این نیمه انتخاب‌ای همراه خود عنوان Archived chats را پیدا کنید. حالا روی این آپشن گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی مکالماتی را کدام ممکن است آرشیو کرده‌اید را {در این} نیمه ببینید.

همراه خود نگه از گرفتن روی مکالمه هر دو مکالمات مشخص شده می‌توانید آن‌ها را محدوده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود محدوده انتخاب «دکمه {به سمت} بالا» (Up arrow button) آن‌ها را اجتناب کرده اند ارسال خارج کنید.

اجتناب کرده اند آن‌جایی کدام ممکن است اشخاص حقیقی {هر روز} اصولاً اجتناب کرده اند روز قبل از امروز داده ها خصوصی شخصی را در وب‌های دیجیتال به اشتراک می‌گذارند، محافظت حریم خصوصی حالا اصولاً اجتناب کرده اند قبلی اجتناب کرده اند اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار شده است. اگر تمایل دارید به همان اندازه مکالمات واتساپی خودتان را اجتناب کرده اند به نظر می رسید‌ها محفوظ حفظ کنید کافیست به همان اندازه سطوح بالا را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عرض تعدادی از ثانیه ایمنی چت‌های شخصی را بالا ببرید.

تأمین: دیجی رو

انتهای پیام/