فرزاد مجیدی کجاست؟ پایگاه خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلی افق


غیبت فرزاد مجیدی در تمرینات روزهای قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیبت او اجتناب کرده اند روی نیمکت در دیدار مقابل بکان باعث شد شایعاتی مبنی بر بیماری سرمربی استقلال در دنیای آنلاین ما آشکار شود.

با این حال پیگیری ها نماد می دهد کدام ممکن است اطلاعات آشکار شده روز قبل از این باعث اولویت اطرافیان فرزاد مجیدی شده است. این می تواند یک جعلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم یقه آبی اجتناب کرده اند هاله مبارزه کردن نمی برد.

مجیدی پیش فرض در روزهای بلند مدت به تمرینات استقلال اضافه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی را در مجموعه تمرینی آرارات اجتناب کرده اند بالا بگیرد.