فولکس واگن بیتل بازگشت؛ خیلی کوچک، خیلی گران!
فولکس واگن بیتل یکی از برندهای مهم در تاریخ صنعت خودروسازی است که اکنون نسخه استاندارد آن با نسخه اصلاح شده Millivie 1 بازگشته است.