(فیلم) حمله خشونت آمیز مسافر پرواز به مهماندار به دلیل دستشویی!


در پروازی از کابو به لس آنجلس، مسافری به خاطر ممانعت از استفاده از سرویس بهداشتی درجه یک مهماندار هواپیما را با مشت زد. البته بعدا ماموران امنیتی هواپیما این مرد را دستگیر کردند.