فیلم | دانشجو: من هیچ بیماری زمینه ای یا خودکشی ندارم


یک خبرگزاری دانشجویی نزدیک به جنبش دانشجویی نوشت: سخنگوی دولت در پاسخ به این دانشجو که گفته بود نه بیماری زمینه‌ای دارم و نه تمایل به خودکشی دارم.

انتهای پیام