قتل مرد جوان به بهانه انتشار فیلم سیاه!
من قبول دارم که وی را کشتم، اما او من را آزار داده و از من فیلم گرفته بود. با آن فیلم از من اخاذی می‌کرد و با زور به من می‌گفت که باید حرف‌هایش را گوش کنم وگرنه فیلم را منتشر می‌کند و به همه دوستان مشترک‌مان می‌گوید که چه اتفاقی بین ما افتاده است.

رژیم لاغری سریع