قطبی: ایران فناوری طلایی گیمرها دارد


به گزارش افق نیوز در گذشته اجتناب کرده اند جام جهانی ۲۰۰۲، تنها ۲ ملت آسیایی به مرحله گروهی جام جهانی راه یافتند، در حالی کدام ممکن است کره شمالی به مرحله ۱ چهارم بسته شدن جام جهانی ۱۹۶۶ راه کشف شد به همان اندازه اینکه عربستان به مرحله حذفی در سال ۱۹۹۴ راه کشف شد. با این حال به نظر می رسد جام جهانی ۲۰۰۲ طلوع جدیدی برای فوتبال آسیا باشد، این مقدماتی فینال جام جهانی در آسیا است کدام ممکن است میزبان کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن به همین ترتیب به نیمه بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه چهارم بسته شدن می رسند به همان اندازه بهتر از انجام گذشته تاریخی آسیا را به حاضر بگذارند. نیروی کار های قهرمانی

در واقع اجتناب کرده اند آن نقطه تاکنون پیشرفت چندانی نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ۲ نیروی کار آسیایی توانسته اند شخصی را تدریجی کنند، ژاپن در سال های ۲۰۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی در سال ۲۰۱۰ اجتناب کرده اند مرحله گروهی صعود کردند. اکنون پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۲ دهه اجتناب کرده اند جام جهانی ۲۰۰۲، میزبانی این مسابقات در آسیا بازگشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان این قاره به موفقیت عکس امیدوارند.

آسیا همچنان در سفری برای بدست آوردن به پتانسیل دقیق شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستیابی جام جهانی ۲۰۲۲ ممکن است جهشی به ورودی برای تسریع ارتقاء ورزشی در آسیا باشد.

سرمربی سابق پرسپولیس کدام ممکن است هدایت نیروی کار سراسری فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تجهیزات گلف های سطح منصفانه ژاپن، چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند را برعهده داشت، تاکید کرد: موفقیت باعث موفقیت تبدیل می شود. صعود نیروی کار های آسیایی به مرحله دوم (حذفی) مسابقات حائز اهمیت است. ما در همه زمان ها به انجام قهرمانانه حداقل منصفانه نیروی کار کدام ممکن است به فینال می رسد خواستن داریم به همان اندازه پیشرفت فوتبال آسیا را نماد دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برانگیخته پیشرفت بلند مدت باشد.

قطبی کدام ممکن است معتقد است ۲ نیروی کار کره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن مقاوم ترین اتصال را بین نیروی کار های آسیایی دارند، در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: قطر احتمالا بیش اجتناب کرده اند هر ملت عکس در گذشته تاریخی فعلی فوتبال کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود میزبانی این مناسبت بهتر از احتمال را دارد. ما منصفانه در اطراف دوم خواهیم داشت. ما توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها تاثیر میزبانی را در گذشته تاریخی جام جهانی دیده‌ایم، به منظور که وضعیت ورزشی‌ها تاثیر زیادی بر انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج داشته است.

بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین جام جهانی اولین جام جهانی است کدام ممکن است در خاورمیانه برگزار تبدیل می شود کدام ممکن است ممکن است به ۲ امکانات آسیایی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان کدام ممکن است اجتناب کرده اند در گذشته آب و هوای محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط قطر را می شناسند کمک تنبل.

سرمربی اسبق ایران در نهایت خاطرنشان کرد: ایران فناوری طلایی گیمرها دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران سرسخت آنها {در سراسر} خلیج فارس اجتناب کرده اند آنها حمایت خواهند کرد. عربستان نیز یکی اجتناب کرده اند بهتر از نیروی کار های سال های فعلی را در اختیار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت زیادی ممکن است داشته باشد.

جاده خبر