قول مهاجم مغضوب به گل‌محمدی: ۲ گل می‌زنم! – مکان خبری تحلیلی افق


مهدی عبدی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند حضور در جشن قهرمانی نساجی همراه خود انتقادهای زیادی اجتناب کرده اند جانب هواداران پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید یحیی گل محمدی مواجه شده است. مهاجم جوان قرمزها کدام ممکن است در فصل جاری همراه خود وجود آنکه قرمزها در جاده‌حمله ضعیف شرکت کننده داشتند بیش از حد جایگزین ورزشی پیدا نکرده با این حال به‌لحاظ آمار در گلزنی کار کردن بدی نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گرفت است در ورزشی بعدی پرسپولیس همراه خود کار کردن خوشایند خودش یک بار دیگر رضایت هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی تیمش را به‌کف دست آورد.

او به یکی اجتناب کرده اند دوستان صمیمی شخصی آگاه قول می‌دهد در ورزشی بعدی ۲ گل بزند! ورزشی بعدی قرمزها هم همراه خود پیکان است با این حال باید استقامت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید کدام ممکن است خواه یا نه یحیی همراه خود ملاحظه به حواشی جدیدترین عبدی به او ورزشی می‌دهد هر دو خیر چون به همان اندازه روز قبل به او اجازه ورزش نداده بود.