قیمت آجیل و خشکبار یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱بادام زمینی

قیمت درجه یک (ریال)

قیمت گیلاس نیمه خشک

۱۶۶۶۰۰

قیمت آلو بخارا

۲،۲۲،۲۲

قیمت آلو جنگلی درشت

۲۰۶۰۰

قیمت انجیر خشک

۲,۶۶,۲۲

قیمت بادام پوست کاغذی است

۴,۶۶,۶۰۰

قیمت بادام هندی ۳۲۰ پیکسل

۳، ۲،۶۲

قیمت برگ زردآلو درجه یک (طلا)

۲,۶۲,۶۰

قیمت برگ قیسی ارز است

۲,۶۶,۶۰۰

قیمت پسته احمد آقایی

۳، ۲،۶۲

قیمت پسته اکبری

۳,۶۶۶,۶۰۰

قیمت پسته فندقی

۲،۶۶،۶

قیمت تخمه آفتابگردان کوله گوچی (دور سفید و مشکی)

۱۶۶۶۰۰

قیمت تخمه آفتابگردان کوچک

۱۶۶۶۰۰

قیمت بهترین تخمه آفتابگردان

۱۶۶۶۰۰

قیمت تخمه کدو تنبل

۲,۶۶,۶۰

قیمت آرد نارگیل

۲۶۶۰۰

قیمت تکه های بادام زمینی

۴,۶۶

قیمت سنجد

۱۶۶۶۰۰

قیمت سویا

۲۶۶۰۰

قیمت حشیش

۱۶۶۶۰۰

قیمت عناب

۱۲۶۰۰

قیمت فندق و پوست خام

۲.۲،۶

قیمت انگور پیلویی (خرما و سیاه)

۲۶۶۰۰

قیمت انگور طلایی برای پلو

۲۶۶۰۰

قیمت انگور پیکان سبز

۲۲۶۰۰

قیمت کنجد سفید خام

۲۲۶۰۰

قیمت کنجد سیاه خام

۲۶۶۰۰

قیمت پوست گردو و کاغذ (سفارشی)

۲,۶۶,۶۰۰

قیمت گندم بو داده

۷۹،

قیمت بادام

۲,۶۶,۲۲

قیمت مغز بادام زمینی درشت (با پوست)

۴,۶۶

قیمت گردو

۴,۶۶,۶۰۰

قیمت انگور بی دانه

۱۶۶۶۰۰

قیمت انگور و تخمه

۲۶۶۰۰

قیمت نخود فرنگی بدون نمک

۱۶۶۶۰۰

قیمت نخود دو نمک آتیشه

۴۶۶۰۰

قیمت تکه پسته

۲,۶۶,۶۰۰

قیمت فندق شور

۳,۶۶۶,۶۰۰

قیمت اولین بادام زمینی ایرانی

۲۶۶۰۰

قیمت شربت تخم مرغ

۱۶۶۶۰۰

قیمت خاکشیر

۱۶۶۶۰۰

قیمت بهترین تخمه کدو تنبل

۱۶۶