قیمت آپارتمان تا ۵۰ متر در تهرانبررسی قیمت های مناقصه فروش آپارتمان های مسکونی تا ۵۰ مترمربع نشان می دهد که در گروه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال، ساخت قیمت های مناقصه اغلب منسجم و مطابق با انتظارات محققین است.