قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهرانبازار کشش کافی برای رشد شدید قیمت مسکن را ندارد و آن دسته از فروشنده‌هایی که به امید جهش دوباره قیمت فعلا از فروش منصرف شده اند در نهایت نمی‌توانند در کوتاه‌مدت واحد خود را با قیمت‌های چندان گران‌تر از شرایط فعلی به خریداران عرضه کنند.