قیمت بیت کوین در این زمان ۰/۱۴۰/۲۷قیمت بیت کوین در این زمان ۲۷ فروردین ماه همراه خود معمول ۱.۴۹ نسبت افزایش به ۴۰۶۲۲ دلار برابر ۱۱۲۴۶۲۰۰۷۰ تومان رسید.