قیمت رهن و اجاره آپارتمان در تهرانبرخی از خریداران این واحدها را با شرایط رهن کامل عرضه کرده اند تا بخشی از هزینه خرید خانه خریداری شده را پوشش دهند. با این حال، مجموع مبلغ وام مسکنی که برای این واحدها تبلیغ می شود، اغلب فراتر از توانایی مستاجرین است.