قیمت کوئیک اس و ساینا اس سفر سایپا در بازار و کارخانه چند است؟فرادید| قیمت خودروی کوئیک اس بدون تغییر نسبت به روز معاملاتی گذشته در سطح ۲۲۰ میلیون تومان قرار گرفت، البته کوییک اس در اولین روز معاملاتی هفته جاری و هفته گذشته در برابر تغییرات و نوسانات مقاومت نشان داد و در کانال ۲۲۰ میلیون خرید و فروش شد.

به گزارش فرادید، روز سه شنبه اول شهریور ماه جاری کوییک اس ۲۲۲ میلیون تومان فروخته شد که پس از ۲۱ روز دو میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. این خودرو یک ماه پیش ۲۲۹ میلیون تومان قیمت داشت و اکنون ۹ میلیون تومان افت را نشان می دهد.

کوییک اس در ابتدای سال جاری با قیمت ۲۰۷ میلیون تومان خرید و فروش شد که در این مدت ۱۳ میلیون تومان افزایش داشته است.

اختلاف قیمت بازار با قیمت کارخانه کوئیک اس نیز به بیش از ۳۵ میلیون تومان می رسد که در حال حاضر سایپا این خودرو را با قیمت ۱۸۴ میلیون و ۶۶۲ هزار تومان به فروش می رساند اما پس از خروج از کارخانه با افزایش ۳۵ درصدی مواجه خواهد شد. میلیون تومان ۳۳۸۰۰۰.

قیمت ساینا اس در بازار و کارخانه چقدر است؟

ساینا اس در بازار امروز با قیمت ۲۱۲ میلیون تومان خرید و فروش شد که نسبت به شب ۲۰ شهریور تغییری نشان نداد. اما این عدم تغییر قیمت مانند کوییک اس سابقه دو هفته ای دارد، آخرین باری که این خودرو از مرز ۲۱۲ میلیون تومان عبور کرد، روز شنبه ۱۴ شهریور بود که ساینا اس حدود ۲۱۱ میلیون تومان فروخته شد.

۳۱ روز پیش ساینا اس با قیمت ۲۱۶ میلیون تومان بین خریداران و فروشندگان معامله شد که اکنون به ۴ میلیون تومان کاهش یافته است.ساینا اس در ابتدای سال جاری حدود ۱۹۸ میلیون تن قیمت داشت که پس از شش ماهه ۱۴ میلیون تومان افزایش به ثبت رسانده است.

در خصوص اختلاف قیمت بازار با کارخانه ساینا اس این رقم به بیش از ۴۲ میلیون تومان می رسد که در حال حاضر نارنجی پوسان این خودرو را ۱۶۹ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان می فروشد در حالی که قیمت بازار ۲۱۲ میلیون تومان است.