ماجرای کاهش نسبت بنزین چه بود؟!


معاون پالایشگاه و پخش فرآورده های نفتی از کاهش ۱۰۰ لیتری بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت های سوخت اختصاصی از ماه آینده خبر داد.

جلیل سالاری در نشست خبری در حاشیه نشست بهره برداری از طرح ملی حمل و نقل مایعات گازی افزود: نرخ بنزین ۳ هزار تومانی در کارت سوخت شخصی از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر در سراسر کشور کاهش یافت.

معاون پالایشگاه و پخش فرآورده های نفتی افزود: میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است و سهمیه ۲۵۰ لیتری بنزین به ازای هر ۳۰۰۰ تن در کارت سوخت خودروهای شخصی رقم بسیار بزرگی است. که با توجه به تعدیل های انجام شده در سراسر کشور این رقم به ۱۵۰ لیتر کاهش یافت.

سالاری با تاکید بر اینکه نرخ بنزین ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی در کارت سوخت خودروهای شخصی همچنان ثابت است، گفت: تنها سهم دوم بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت سوخت شخصی کاهش یافته و مردم کارت سوخت رایگان جایگاه دریافت می کنند. مالکان در تمامی پمپ بنزین ها و طبق بررسی های انجام شده، بسیاری از مردم از قسمت دوم یعنی سهمیه ۳۰۰۰ تومانی بنزین کارت سوخت خود استفاده نکرده و اغلب به صورت رایگان سوخت اضافه کرده اند. و کارت صاحبان ایستگاه