ما در همه عامل کارکنان اول بودیم / به در نظر گرفته شده حذفی هستیمبه گزارش گروه ورزشی ایسکانیوز، محسن آذرباد در خصوص شکست خوب بر صفر کوپر رفسنجان مقابل تراکتورسازی در ورزشی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ شکست متوالی نارنجی پوشان به خبرنگار ما اظهار داشت: واقعاً ورزشی عجیبی اجتناب کرده اند تذکر انجام خوشایند بود، همانطور که صحبت می کنیم همانطور که صحبت می کنیم ورزشی عجیبی بود. آمار به نفع ما بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های زیادی تحمیل کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست خوردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ما را شگفت زده کرد.تنها نکته سازنده مسابقه حضور هواداران بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود اینکه هواداران ما بودند اما حضور آنها در ورزشگاه شناخته شده به عنوان از طریق مایه دلگرمی است به هر طریقی ما اجتناب کرده اند این نتیجه ناراحتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم بتوانیم در مسابقات بعدی جبران کنیم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شرکت کننده کدام ممکن است در هفته های فعلی نتوانسته کمکی تنبل شکسته نشده داد: به هر طریقی بعد اجتناب کرده اند موفقیت کارکنان به این در نظر گرفته شده می کنم کدام ممکن است بهتر از پاسور لیگ بشوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو می کنم این عنوان را کسب کنم. من می خواهم تعدادی از ورزشی انجام ندادم اما همراه خود مهدی الترابی همچنان همراه خود بهتر از پاس در بالای جدول هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام تلاشم را {برای حفظ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای این جایگاه خواهم کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص دیدار حذفی همراه خود شهرداری بندرماهشهر اظهار داشت: این کارکنان غافلگیرکننده جام حذفی به همان اندازه اینجای کار انگشت به شکل است از ۲ کارکنان مسجد سلیمان نفت در لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران را بردن کرد. ما اصلا این حریف را به این سادگی نمی گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام تلاشمان را می کنیم به همان اندازه بتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بتوانیم قهرمان شویم، چون برای کارکنان خوشایند ما در اطراف اجتناب کرده اند دسترس نیست.