محسن رضایی به بیمارستان منتقل شد


به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن رضایی معاون مالی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر سابق مجمع پیش آگهی مصلحت نظام در لحظه به یکی اجتناب کرده اند بیمارستان های تهران منتقل شد.

اجتناب کرده اند توضیحات بستری شدن رضایی در بیمارستان تاکنون دانش روشنی چاپ شده نشده است.

رضایی پیش اجتناب کرده اند تصدی سمت معاونت مالی رئیس جمهور در مقامات سیزدهم سمت فرماندهی کل سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیری مجمع پیش آگهی مصلحت نظام را برعهده داشت.

انتهای پیام