محمد سرافراز: دستگیری تاج زاده خلاف میل شماست


محمد سرافراز، رئیس سابق صداوسیما، دستگیری مصطفی تاج زاده، فعال سیاسی را «برخلاف آن نیت» خواند.

سرافراز در توئیتی نوشت: غیر منتظره! نارضایتی مردم از وضعیت کشور و سیستم تصمیم گیری در حال افزایش است، در چنین شرایطی زندانی کردن فردی مانند تاج زاده که علناً از نظام حاکمیت انتقاد می کند، به جای آن به انتشار افکار او می انجامد. از خاموش کردن صدایش. می دانی!”

انتهای پیام