مداخله بریتانیا در نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراینبه گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس قصد دارد اجتناب کرده اند اولاف شولز صدراعظم آلمان بخواهد تحریم های بیشتری را علیه مسکو اعمال تنبل.

شکسته نشده مطلب

گوشت کانادایی پادشاهی متحد صادرات؟

این روزنامه گزارش داد کدام ممکن است جانسون {امیدوار بود} در دیدار روز جمعه همراه خود او در لندن، اولاف شولز صدراعظم آلمان را برای اعمال تحریم های اصولاً علیه روسیه راضی تنبل. به نوشته این روزنامه، لندن درگیر است کدام ممکن است سایر متحدان ناتو اوکراین را وادار کنند کدام ممکن است مناقشه همراه خود روسیه را در اسرع وقت رفع تنبل، در حالی کدام ممکن است لندن از نزدیک همراه خود هرگونه اندیشه امضای توافقنامه صلح همراه خود روسیه به هر قیمتی جایگزین است. او قبول نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار دارد کدام ممکن است کیف ابتدا باید در محکم ترین مکان قابل دستیابی قرار گیرد.

بر این ایده، جانسون قصد دارد اجتناب کرده اند شولتز بخواهد کدام ممکن است فشار دیپلماتیک، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش بیشتری بر مسکو وارد تنبل. این مقدماتی بازدید شولتز به لندن اجتناب کرده اند زمان تصدی این سمت {خواهد بود}.

نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه علاوه بر این اجتناب کرده اند این سیستم های شخصی برای اعمال تحریم های اصولاً علیه مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر کمک های ارتش اصولاً به کیف خبر داد. نخست وزیر انگلیس نیز سه شنبه هفته قبلی ذکر شد کدام ممکن است منقل بس در اوکراین برای لغو تحریم های روسیه کافی نیست.

جانسون در مونتاژ کابینه بریتانیا ذکر شد: «سلاح های خوب و دنج توسط خودم برای لغو تحریم های روسیه کافی نیست. جانسون ذکر شد: «فشار شکسته نشده دارد. [ولادیمیر] پوتین باید به اقدامات مالی اصولاً (تحریم ها) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های ارتش اصولاً برای ضمانت اجتناب کرده اند تنظیم جهت مناسب روسیه شکسته نشده دهد.

روز چهارشنبه نخست وزیر انگلیس آرزو کرد بدتر کردن تحریم ها علیه روسیه به همان اندازه روزی کدام ممکن است فینال سرباز روس اوکراین را توقف تنبل، شد. وی در سخنانی در پارلمان افزود: “گروه ۷ نباید تنها در ازای منقل بس تحریم ها را لغو تنبل. ما باید به بدتر کردن تحریم ها شکسته نشده دهیم به همان اندازه فینال سرباز روس اوکراین را توقف تنبل.”

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، پس اجتناب کرده اند خودداری مقامات هند اجتناب کرده اند اعمال تحریم های غرب علیه روسیه، لیز ترا، وزیر خارجه بریتانیا به دهلی نو بازدید می تنبل. بی‌تفاوتی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند به تحریم‌ها، تراس را بر آن داشت به همان اندازه اجتناب کرده اند دهلی نو برای اقدام علیه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حکم دادن نبرد‌ها در اوکراین تقاضا تنبل.

هند از نزدیک به واردات تسلیحات اجتناب کرده اند روسیه متکی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکررا اجتناب کرده اند رای دادن علیه روسیه در گروه ملل امتناع کرد. پس اجتناب کرده اند تحریم های از حداکثر غرب علیه مسکو، مقامات مودی در ماه جاری موافقت کرد سه میلیون بشکه نفت روسیه را همراه خود کاهش یافته است ویژه خریداری تنبل.

نافرمانی هند اجتناب کرده اند تحریم های از حداکثر غرب علیه مسکو اجتناب کرده اند ابتدای نبرد ها در اوکراین درگیر کننده {بوده است}، به همان اندازه جایی کدام ممکن است فراوان اجتناب کرده اند دانشجویان هندی در اوکراین نیز توسط سراسری گرایان اوکراینی مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک قرار گرفته اند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اقدام تولید دیگری بریتانیا علیه روسیه، لندن تحریم طلای روسیه را به فهرست محدودیت های اعمال شده بر موسسه مالی مرکزی در اوایل ماه جاری اضافه کرد. ممنوعیت جدید در مدل {به روز} شده دستورالعمل تحریم ها در اینترنت موقعیت یابی مقامات انگلیس گفتن شده است.

اقدام لندن برای اعمال تحریم‌های مختلف علیه مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودن چهره‌های مطرح رسانه‌های روسیه به فهرست تحریم‌ها در حالی صورت می‌گیرد کدام ممکن است بریتانیا پس اجتناب کرده اند فاجعه اوکراین، جدا از حاضر کمک‌های تسلیحاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی، موضع سختی را در قبال ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه متعهد شدن کرد. به اوکراین

تأمین: فارس