مذاکره بدست آمده‌ ارزهای مسدودی یکپارچه داردبه گزارش گروه مالی ایسکانیوز، علی صالح‌آبادی رئیس کل موسسه مالی مرکزی در {پاسخ به} سؤالی دانستن درباره نوسانات فعلی بازار فارکس، همراه خود دقیق اینکه درآمدهای ارزی ملت در قیاس همراه خود سال قبلی بیشتر شده است، تصریح کرد: درآمدهای ارزی صادرات‌های صورت گرفته ویژه به ویژه صادرات نفتی وصول شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین فروردین ماه اوضاع خوبی در بخش درآمدهای ارزی داشتیم.

تا حد زیادی بیاموزید:

وی ذکر شد کدام ممکن است ۱۱ میلیارد دلار در فروردین ماه فارکس تخصص داده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: وضعیت خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه نسبت به سال قبلی در زمینه تخصیص فارکس به جایگاه ارزشمندی رسیده ایم.

رئیس کل موسسه مالی مرکزی همراه خود دقیق اینکه، بازار متشکل ارزی وضعیت خوبی دارد، تاکید کرد: صادرکنندگان اسکناس‌های شخصی را می‌آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سامانه نیما قیمت‌ها اجتناب کرده اند وفاداری خوبی برخوردار است. لذا در زمینه تامین دارایی ها ارزی هیچ مشکلی نداریم.

صالح‌ آبادی، در {پاسخ به} سؤالی دانستن درباره ارزهای بلوکه شده ملت در برخی کشورهای خارجی، ذکر شد: مطالبات ما اجتناب کرده اند ملت انگلیس وصول شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اجتناب کرده اند آن پول نقد استفاده نیز شده است. راجع به سایر وجوه مسدودی نیز به مرور زمان {اطلاع رسانی} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهیم کرد، باید در مجموع ذکر شد کدام ممکن است الگو کار به خوبی پیش می‌رود.

وی در {پاسخ به} پرس و جو عکس دانستن درباره آینده مذاکرات هسته‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر هماهنگی هر دو عدم هماهنگی همراه خود طرف‌های ۴+۱ بر بازار فارکس ایران، همراه خود دقیق اینکه، رقم‌های ادعا شده برای بلند مدت قیمت فارکس، دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسی نیست، ذکر شد: این رقم‌ها برای تحمل تاثیر گذاشتن وفاداری بازار فارکس است، من می خواهم پرس و جو می‌کنم مگر در سه سال قبلی کدام ممکن است ما تحریم بودیم فارکس ملت تامین نشده است؟ ما همین الان قابلیت ساخت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده‌های آن را به دوران در گذشته تحریم بازگردانده‌ایم.

صالح آبادی اضافه کرد: ما در زمینه کالا نفت به رقم‌های فوق العاده خوبی رسیده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی درآمدهای کالا نفت را وصول می‌کنیم، بنابر این حتی وقتی برجام هم نباشد، تامین فارکس در ملت به نحو مناسبی انجام احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ مشکلی دسترس در بازار فارکس نخواهیم داشت.

تأمین: تسنیم

انتهای پیام/