مسئول بسیج: پژوهش راهبردی زمینه ساز افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی است


یکی از مسئولان سازمان بسیج گفت: جهاد اطلاع رسانی یکی از برنامه های اصلی سازمان بسیج رسانه است که در این راستا از همه اختیارات استفاده خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی خبرگزاری بسیج رسانه کشور، عباس محمدیان در مراسم امضای تفاهم نامه بین سازمان بسیج رسانه و پژوهشکده بین المللی ابرار تهران در راستای فهرست مقام معظم رهبری. شرح جهاد: شرح جهاد یکی از دستور کارهای اصلی برای مقابله است. نوعی انحراف و تحریف در گفتمان و ارزش های انقلاب اسلامی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند.
وی بیان کرد: امروز جنگ جمعی بزرگی بر کشور ما تحمیل شده است و دشمنان بر اساس برنامه ریزی های فراوان ساختارهای دقیقی در حوزه جنگ شناختی و روانی ایجاد کرده اند.
یکی از مسئولان سازمان بسیج رسانه گفت: امروز اگر نتوانیم تمام ظرفیت های نظام را برای تضعیف جنگ نرم دشمن بسیج کنیم، قطعا در این عرصه شکست خواهیم خورد و این شکست از برخی جهات بی بدیل خواهد بود.
وی خبر داد: پژوهش یکی از خلأهایی است که به ویژه در حوزه فرهنگی وجود دارد و برای بهبود زیرساخت های برق در کشور باید بر حوزه پژوهش متمرکز شویم.

هم افزایی بین نیروها تنها راه مقابله با فشار زیاد دشمنان است

عابد اکبری، مدیر اجرایی موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار تهران نیز در این نشست گفت: جلسه امروز ما در خصوص آغاز فصل جدیدی از همکاری این نهاد و سازمان بسیج رسانه بود.
وی بیان کرد: در موسسه ابرار معتقدیم با فشار بالایی که بر ارکان نظام و نظام حاکمیتی وارد می شود راهی جز این نداریم و این بالاترین هم افزایی است.
اکبری تصریح کرد: اگر نتوانیم نیروهایی را که در کشور داریم در کنار هم قرار دهیم و تلاش کنیم، نمی توانیم در مقابل این فشار بالا مقاومت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد پیوند بین دستگاه ها و نهادهای مختلف که روی موضوعات مشترک کار می کنند می تواند هم افزایی و تقویت آن را ایجاد کند.
مدیر اجرایی مؤسسه بین المللی تحقیق و پژوهش ابرار تهران گفت: با توجه به اینکه این مؤسسه تخصصی در حوزه سیاست بین الملل و سیاست خارجی است، در ارائه تصویری از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بالایی برخوردار است. ایران و مسائل مهم انقلاب اسلامی است.
وی ادامه داد: بسیج رسانه با توجه به ظرفیت قوی در عرصه رسانه و همچنین ارتباط تنگاتنگ با رسانه های داخلی می تواند نیرویی برای ایجاد تحول در فضای رسانه ای کشور باشد.
اکبری گفت: بی شک این دو نهاد با استفاده از توانمندی های پیشرفته خود می توانند با پیروی از رویه انقلاب اسلامی، چهره واقعی انقلاب اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور را تبیین و روشن کنند. مقام معظم رهبری و در قالب جهاد.
وی با بیان اینکه تشکیل جبهه رسانه ای مشابه انقلاب سازمان بسیج رسانه، خاطرنشان کرد: می توانیم سیاست های مدیریتی را در جهت کینه توزی از ایران و اسلام و با توجه به فضای خوب و حرفه ای که در کشور. سازمان بسیج رسانه این هم افزایی را می توان در داخل پیدا کرد و در خارج از کشور ایجاد کرد و برکات زیادی برای کشور دارد.

انتهای پیام