مسابقه کلاس تابستانی؛ تعطیلات در کنار کرونا
بچه دو سال است که در خانه است و پشت همه چیز است. در آن دو سال به خاطر کرونا در هیچ رشته و کلاسی ثبت نام نکردیم و الان باید جبران کنیم.