مشاور مجلس: این غریبه مستاصل کیست کدام ممکن است در پایین صحنه فیلم به زنی تعرض کرد/ مسئولان {نمی توانند} وارد فرزندان سربازان شوند – پایگاه خبری تحلیلی عوف


مرتضی محمود وند مشاور افراد خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در مونتاژ علنی بلافاصله سه شنبه ۱۷ فروردین ماه در تذکر شفاهی ذکر شد: باهوش مظلومی در جاری مصاحبه مناسب است کدام ممکن است وقتی در پایین صحنه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، معروف باهوش فوز الریح. من می توانم بگویم این شجره غیرمعمول کیست کدام ممکن است در ممالک اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا به این سطح اجتناب کرده اند پوچی رسیده است کدام ممکن است چنین حمله ای انجام دهد؟

نماینده مجلس: این غریبه مستاصل کیست که در پشت صحنه فیلم به زنی حمله کرد / مسئولان نمی توانند وارد بچه رزمنده ها شوند

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته امور خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراها ذکر شد: اگر مسئولان ذیربط نتوانند جلوی این پلیدی را بگیرند، فرزندان مبارز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافع ناموس ملت ایران هستند.

سمیا مرشمسی دستیار کارگردان چندی پیش به یکی اجتناب کرده اند بازیگران شخص در پایین صحنه رفتارهای نامناسبی ذکر شد کدام ممکن است این افشاگری در نتیجه جریان قابل توجه سینما در ملت شد.