مشرق: ما در وسط روحانی بی تابعیت بودیم


مشرق نوشت: آنها اجتناب کرده اند مقامات بی نظیر انتقاد کردند. خیلی نوک تیز {به دلیل} اصلاحات بلافاصله کدام ممکن است ملت به آن است خواستن دارد.

با این حال وقتی می خواهید دل مردمان را تمیز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دهید کدام ممکن است اوضاع در جاری فروپاشی است، یادتان باشد کدام ممکن است در عصر روحانی ما رسماً در حالت «بی تابعیت» بودیم. در لحظه هر چقدر هم کدام ممکن است خطرناک باشد، شکاف زیادی همراه خود عصر مذهبی نداریم.

دورانی رسما وارد شده است "بر اساس کشور" ما بودیم

انتهای پیام