مصری ها خودت را پیدا کن جانشین کارلوس کی فرآیند را راه اندازی شد کردند – پایگاه خبری تحلیلی افق


کارلوس کی فرآیند نتوانست همراه خود خدمه سراسری فوتبال مصر به جام جهانی راه پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین موضوع باعث شد به همان اندازه قرارداد این معلم تمدید نشود. فدراسیون فوتبال مصر انتخاب گرفت ایهاب گلال را شناخته شده به عنوان متفاوت کی فرآیند محدوده تدریجی. پس اجتناب کرده اند جدایی کی فرآیند اجتناب کرده اند مصر، شنیده ها شد کدام ممکن است وی همراه خود فدراسیون فوتبال تونس به هماهنگی رسیده است کدام ممکن است گذشت.

در نهایت مصری ها کارلوس کی روش را به عنوان جانشین خود معرفی کردند