مهاجمی که قصد کشتن سعید حجاریان را داشت قدرت را به دست گرفت؟


پانا نوشت: اطلاع رسانی برخی شبکه های اجتماعی مبنی بر انتصاب سعید عسگر ضراب سعید حجاریان به عنوان سرپرست معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران، وزارت آموزش و پرورش را متأثر کرد.

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش در واکنش به اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر انتصاب «سعید عسگر» به عنوان رئیس آموزش و پرورش و تربیت بدنی منطقه ۱۸ تهران اعلام کرد:

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری تهران در واکنش به انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی مبنی بر انتصاب «سعید عسگر» به عنوان معاون آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران اعلام کرد که این فرد وابستگی و سمتی ندارد. آموزش و پرورش و آموزش و پرورش شهر تهران و سرپرست فعلی معاونت پرورشی منطقه ۱۸ تهران، سعید عسگری، از معلمان اصیل منطقه ۱۸ تهران است که پیش از این مسئولیت هایی از جمله: قرآن را بر عهده داشته است. . معلم در مدرسه، معاون امور تربیتی و قرآن دارالقرآن آل یاسین منطقه ۱۸ تهران.

انتهای پیام