مهدی قائدی در تیم جدید فرهاد مجیدی!امارات اسپورت نوشت: گائدی در ابتدا ملزم به بازگشت به استقلال بود تا دوباره زیر نظر فرهاد مجیدی کار کند اما از آنجایی که مجیدی به کلبا پیوسته است باید منتظر احتمال حضور او در این تیم باشیم.