ناامیدی دولت بر اساس اطلاعات تحلیلی انصاف نیوز


گروه اقتصاد، انصاف نیوز: یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران معتقد است که دولت سیزدهم بلندپروازانه است و چون جرات تغییر اساسی در ریل اقتصاد ایران را ندارد، سیاست افزایش قیمت های پایه را اجرا کرده است. محصولات

زهرا کریمی مقری با اشاره به هشدار اخیر ۶۱ اقتصاددان گفت: چندی پیش آقای عبدی در این تحلیل گفت که دو پوست خربزه زیر پای دولت رئیس جمهور است. یکی حذف سکه ۴۲۰۰ تومان و دیگری تنظیم و توسعه سکه ۴۲۰۰ تومانی. به عبارت دیگر حذف ارز ارزان و ادامه حیات آن دولت را با چالش هایی مواجه خواهد کرد. به نظر می‌رسد که نه تنها ارز توصیه می‌شود، بلکه همه جنبه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی نیز از همین عنصر برخوردار است. افزایش یا افزایش مستمر دستمزدها، حفظ نرخ سود بانکی یا تغییر نرخ و … به طور کلی اجرای هر سیاستی دولت را با چالش مواجه می کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: به این نقطه رسیده ایم که از تدوین سیاست های اقتصادی خودداری کنیم زیرا سایه مسائل غیراقتصادی از جمله سیاست داخلی و دیپلماسی برای اقتصاد ایران زیاد است.

کریمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت چگونه باید با بحران اقتصادی مقابله کند، گفت: در درجه اول باید تعهد صادقانه ای برای مدیریت اقتصاد بر اساس اصول علمی داشته باشد که ما شاهد آن نیستیم.

وی ادامه داد: همه اقتصاددانان از هر مکتبی اتفاق نظر دارند که افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم می شود. اکنون دولت برای تظاهرات اربعین اردوگاهی برپا کرده و بی شک میلیاردها تومان برای این مراسم هزینه خواهد کرد. شهرداری شهری که به امید شغل بهتر به میلیون‌ها نفر پاسخ می‌دهد، اما قادر به ارائه خدمات مناسب شهری نیست، از قبل برای حضور در اربعین برنامه‌ریزی کرده است. آیا پیامدهای اقتصادی چنین هزینه‌هایی در نقدینگی مورد توجه سیاستگذار است؟ تعداد زیادی مثال دیگر نیز وجود دارد. برای این منظور می گویم مشکل اقتصاد ایران غلبه مسائل غیراقتصادی بر وضعیت اقتصاد کشور است.

کریمی مقری گفت: برای کاهش هزینه ها یارانه ارزی کالاهای اساسی حذف می شود اما دولت آمادگی پایان دادن به ضایعات و کاهش هزینه های غیراقتصادی آن را ندارد. به عبارت دیگر، دولت ما شبیه به سرپرست خانواده ای است که با مشکلات مالی مواجه است و درآمدش کاهش یافته است، اما حاضر به کاهش هزینه های اضافی نیست. از طرفی به شکم اعضای خانواده می زند.

نترازی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، منابع مالی دولت را عامل اصلی تورم برشمرد و خاطرنشان کرد: بودجه های سالانه آینه حاکمیت است. بودجه بندی راهی برای مذاکره برای به دست آوردن منابع بیشتر است. سازمان ها و نهادها از هر نوع از بودجه امرار معاش می کنند، در حالی که بسیاری از این سازمان ها تاثیر مثبتی بر اقتصاد ملی ندارند و باری را از دوش افراد و کشورها بر نمی دارند.

وی با اشاره به رکوردشکنی تورم ماهانه در تاریخ اقتصاد ایران، کنترل نقدینگی را بهترین راه مقابله با تورم فزاینده برشمرد و گفت: ۱۲ درصد تورم در یک ماه، اقتصاد ایران را در معرض خطر بزرگی قرار داده است. تورم سه رقمی، اما دولت اهمیت این ریسک هنوز به طور کامل درک نشده و برنامه ای برای مهار رشد سریع نقدینگی ارائه نشده است. اکنون باید سیاست های بسیار سخت گیرانه ای برای جلوگیری از رشد نقدینگی اعمال شود، اما متأسفانه هیچ نشانه ای از رکود اقتصادی در دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای پیشرو دیده نمی شود.

این استاد دانشگاه درباره آزادسازی این سیاست و کسانی که در قسمت های قبل از این اقدام انتقاد کردند، اظهار کرد: دولت از یک سو برای برخی از کالاهای اساسی قیمت آزاد تعیین کرده و از سوی دیگر سیاست کنترل قیمت گذاری را رعایت می کند. و نیت و همه اهداف. به گفته دکتر سبحانی نماینده سابق مجلس، در این راه اقتصاد نه از مزایای آزادسازی و نه از مزایای قیمت گذاری، بلکه از آثار هر دو سیاست بهره می برد.

کریمی مقری افزود: بنابراین می توان گفت آنچه در حال رخ دادن است رهایی نیست. این اقدامی ناامیدانه برای کنترل کسری بودجه است. در حالی که هزینه های دولت در زمینه های مختلف همچنان در حال افزایش است.

انتهای پیام