نجات گربه گیر افتاده در دودکش خانه
عدم وجود کلاهک در انتهای دودکش باعث سقوط حیوانات و پرندگان در آن می شود و برای تمامی ساکنین مشکل ایجاد می کند و زندگی حیوانات را به خطر می اندازد.