نحوه اطلاع از تمدید بیمه و وامبه گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حنان حاج محمودی درباره وضعیت اخیر پوشش بیمه ای شرکت های بیمه سلامت اصلی اظهار کرد: اکنون حدود ۱۷ میلیون نفر بیمه همگانی و این افراد هستند. در مقاطع مختلف باطل می شود، ۵ میلیون نفر از این بیمه شدگان قرار بود در تیرماه خاتمه پیدا کنند و با هماهنگی وزارت رفاه و اطلاع از کاهش درآمد، ۳ میلیون نفر از این ۵ میلیون نفر اول شدند. ۳ دهک به ترتیب تمدید می شود. ; بنابراین این افراد دیگر برای تمدید بیمه باید بر اساس درآمد خود حق بیمه خود را پرداخت کنند.

ادامه مطلب

وی افزود: همچنین بیمه ۷۰۰ هزار بیمه شده توسط بنیاد شهید، ۵۳۰ هزار نفر از ذینفعان سازمان بهزیستی و ۷ میلیون بیمه شده روستایی نیز از اول تیرماه ابطال شد که بیمه آنها نیز به صورت سیستمی افزایش یافت. بیمه سلامت مهلت بیمه ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را در تیرماه تمدید کرده است و این افراد نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان ندارند. شرکا می توانند با اعمال کد دستوری * ۱۶۶۶# یا مراجعه به پنل شهروند از بیمه خود اطمینان حاصل کنند.

وی با پرداختن به موضوع تمدید بیمه ۷ میلیون روستایی تا شهریور ماه گفت: در تلاش هستیم با همکاری وزارت بهداشت این پنل را در اختیار مراکز درمانی قرار دهیم تا با ارائه آموزش به بیمه گذاران بتوانند آن را دریافت کنند. بدون پرداخت هیچ مبلغی و مراجعه به دفاتر پیشخوان این موضوع را مدیریت کنید.

انتهای پیام