نظر عباس عبدی در مورد ماجرای پسر میرسلیم


این فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: این یکی از مخرب ترین تعصباتی است که در ساختار سیاسی ایران و در میان تندروها وجود دارد.

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در ونکش درباره دستگیری پسر میرسلیم نوشت:

این یکی از مخرب ترین پیشداوری هایی است که در ساختار سیاسی ایران و در میان حاکمان اصولگرا وجود دارد. آنها نه تنها در مورد آن سکوت کردند، بلکه سعی کردند آن را پنهان کنند. اما اگر کوچکتر از این بود برای منتقدانشان اتفاق می افتاد.

photo_2022-07-19_11-07-25.jpg

انتهای پیام