نماینده قم خطاب به رئیسی : وقتی با مردم حرف نمی زنید به دروغ همچون چیزی تحویل افکار عمومی می دهند – سایت خبری تحلیلی افق


نماینده قم در مجلس نوشت :

وقتی با مردم حرف نمی زنید به دروغ همچون چیزی تحویل افکار عمومی می دهند

آیا برنامه دولت این هسته مردم باید با نان لواش یا سنگک یا بربری یا تافتون بخورند؟!!!

حاج آقا رئیسی باز با مردم حرف_بزن مردم شما را قبول دارند.

 

نماینده قم خطاب به رئیسی : وقتی با مردم حرف نمی زنید به دروغ همچون چیزی تحویل افکار عمومی می دهند
رژیم لاغری سریع