نماینده مجلس: حقوق قیم شرکت به ۴۰ میلیون تومان رسید – پایگاه تحلیلی افق


یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در افزایش حقوق ها گفت: طبق گفته مدیرعامل یکی از شرکت های تولیدی، حقوق متولی این شرکت به ۴۰ میلیون تن رسیده است.

به گزارش ایسنا، مجتبی رضاخواه در جلسه امروز (سه شنبه) مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره وضعیت اخیر ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه های ثبت حقوق و مزایا توسط پاکنا، گفت: سامانه ای برای معرفی کارکنان دولت وجود ندارد. حقوق توسعه داده شد اما در چند ماه گذشته کل سیستم به دلیل تصمیمات نادرست متوقف شده است.

وی افزود: با مدیرعامل یکی از شرکت های صنعتی گفت و گو کردم که به دلیل اختلاف میزان افزایش دستمزد، برخی حقوق ها به قدری افزایش یافته که حقوق نگهبان یک شرکت ۴۰ میلیون تومان شده است، در صورت تصمیم جزیره ای پس چرا سامانه پاکنا ایجاد شد؟

وی افزود: چه تصمیمی برای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی در حال انجام است اما به یکباره حقوق قیم به ۴۰ میلیون گوجه می رسد این وضعیت باعث جابجایی اعضای هیئت علمی می شود. چه کسی مسئول ناهماهنگی هاست؟ چرا عملیات جزیره؟

رضاخواه با انتقاد از عملکرد این وزارتخانه در عدم ثبت حقوق کارکنان خود گفت: اگر آقای … کافی نیست. «آنها باید پاسخگوی کارهایی که در مقابل دولت مستقر کرده اند باشند، نه اینکه بگویند هیچ اتفاقی در گذشته رخ نداده است.