نماینده مجلس: دولت باید فرصت های از دست رفته در مذاکرات و شرایط اقتصادی را جبران کند


خانه ملت نوشت: ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون اصلاحات کمیسیون آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات سخنگوی دولت درباره تاثیر مصوبه مجلس بر تورم گفت: قابل قبول نیست و مجلس و دولت در هر موردی تاکنون بوده است، اما برخی قصد دارند توپ را به زمین بیندازند.

یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بر اساس مصوبه مجلس، شرایط عرضه کالاهای خانگی باید تا شهریور ۱۴۰۰ صادر شود.

ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی همه شرایط را دارد اما برخی حاضرند توپ را به زمین بیندازند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس مصوبه مجلس شورای ملی تعیین نرخ ارز بر عهده دولت است.

وی افزود: بر اساس مصوبه مجلس، شرایط تامین کالاهای خانگی باید تا شهریور ۱۴۰۰ صادر شود، رئیس جمهور و وزرای دولت نیز مصوبات مجلس را می پذیرند.

وی گفت: متأسفانه شاهد سوء استفاده از برخی مقامات دولتی و قصد سؤال از مجلس هستیم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت مقصر وضعیت اقتصادی و وضعیت بی اعتمادی مردم است، افزود: او شاغل است.

اعظمی افزود: دولت باید فرصت های از دست رفته در مذاکرات را نیز جبران کند.