هر آنچه باید درباره یارانه دارو بدانید؟!


معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: داروها گران هستند اما مابه التفاوت آن را بیمه تامین می کند و بیماران هزینه اضافی پرداخت نمی کنند. بنابراین باید تحت پوشش بیمه و دارای نسخه باشند.

مسلم نجفی درباره هدفمندی قیمت دارو و برنامه دروار گفت: برنامه دروار برنامه هدفمندی یارانه دارو است که وزارت بهداشت آن را دروار نامیده است.

وی ادامه داد: برنامه دارو بر اساس الزامات قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه یارانه دارو مستقیماً به مصرف کننده نهایی دارو برسد، اجرایی شد.

وی افزود: طرح درور باعث افزایش قیمت داروها می شود، اما این هزینه توسط بیمه تامین می شود و هزینه بیماران نخواهد بود.

نجفی خاطرنشان کرد: ۱۲۰ داروی بدون نسخه به صورت رایگان فروخته شد که با دستور رئیس جمهور این داروها تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و ۳۶۶ دارو نیز تحت پوشش قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: با طرح دروار دسترسی مردم به دارو بهتر می شود و با تعدیل یارانه ها قاچاق غیرمجاز کاهش می یابد و با افزایش تولید و صادرات داخلی مواجه خواهیم شد.

وی در پایان تاکید کرد: افرادی که می خواهند از هدفمندی یارانه دارو استفاده کنند، حتما باید بیمه و نسخه پزشک داشته باشند، البته در ابتدای کار سامانه چندان دور نیست.