هشدار؛ مراقب پاره کردن درپوشش صنوبر فطریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفاره باشیدبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سرهنگ داود معظمی گودرزی همراه خود ردیابی به فرارسیدن عید سعید فطر  وتبریک آن به افراد اظهار داشت: متاسفانه کلاهبرداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرمان سایبری اجتناب کرده اند هر فرصتی برای سواستفاده اجتناب کرده اند افراد بهره می‌برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چند پلیس فتا نیز همواره همراه خود آنان برخورد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را برای اقدامات مجرمانه این اشخاص حقیقی ناامن کرده است، با این حال توجه افراد نیز مسئله مهمی در ناکام گذاشتن این اشخاص حقیقی است.

وی یکپارچه داد: همراه خود نزدیک کردن به ایام عیدسعید فطر این اولویت موجود است که اشخاص حقیقی سودجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین طلب در بستر دنیای آنلاین ما بخواهند اقدام به پاره کردن هر دو سواستفاده اجتناب کرده اند ساکنان در محافظت صنوبر فطریه، کفاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کنند. در همین راستا نیز مورد نیاز است که مشتریان دقت داشته باشند هنگام صنوبر فطریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفاره به اشخاص حقیقی بی نام اعتقاد نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فطریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید  کفاره شخصی را به نهادهای اصلی صنوبر کنند. این هشدار هم با توجه به فضای حقیقی  وهم با توجه به دنیای آنلاین ما صادق است.

گودرزی افزود: با این حال در دنیای آنلاین ما قابل دستیابی است اشخاص حقیقی سودجو همراه خود طراحی مکان های بازیگران مشتریان را به صفحات فیشینگ هدایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهانه صنوبر فطریه، کفاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اقدام به تکرار کردن دانش مقوا بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز کردن حساب جاری آنان کنند، به همین دلیل مورد نیاز است که ساکنان حتما به برخورد های اینترنتی ملاحظه کافی را داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کلیک کردن کردن بر روی لینک‌هایی که اجتناب کرده اند دارایی ها بی نام شناخته شده به عنوان خیریه کشتی می کنند، پرهیز کنند.

رئیس پلیس فتای تهران غول پیکر یکپارچه داد: گاهی نیز قابل دستیابی است همین لینک ها، آلوده به بدافزار باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشی هر دو سیستم ساکنان را آلوده تدریجی، اجتناب کرده اند این رو پیشنهاد تبدیل می شود که اجتناب کرده اند کلیک کردن بر روی لینک های بی نام که قابل دستیابی است به بهانه فطریه، تبریک عید را انتخاب کنید و انتخاب کنید … باشد پرهیز شود.

وی اجتناب کرده اند مرم خواست که نذورات شخصی را ساده در نظر گرفتن نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل ضمانت واریز کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صنوبر نذورات در مکان‌های نامعتبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب های خصوصی اشخاص حقیقی خودداری کنند. چرا که گاهی نیزممکن است اشخاص حقیقی سودجو ساده این نذورات را مخلوط آوری کرده با این حال آن را در راستای مشاوره شده قیمت نکنند.

تأمین: ایسنا

انتهای پیام/