همراه خود بلعیدن این روغن سفیدی مو را اجتناب کرده اند بین ببریدلیلا شربیگی دستیار طب عادی ایران گفت: در دارایی ها طب عادی ایران {به دلیل} سرمایی کدام ممکن است بر سوراخ بینی (ذهن) غلبه می تنبل، موها سفید می شوند.