همراه خود عاملان حادثه مشهد برخورد تبدیل می شودبه گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، احمد واحدی روز پنجشنبه در ترکیبی خبرنگاران کسب اطلاعات در مورد جنایت روز سه شنبه در حرم امام رضا(ع) گفت: عمق این اقدام را محکوم می کنیم.

اصولاً بیاموزید: عمیق تعرض به چند اطلاعات آموز در صحن حرم نبوی / دستگیری ضارب + فیلم

وزیر ملت ضمن آسایش بیانیه سوگند خورده یکی اجتناب کرده اند این برادران بزرگوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به بقیه الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی برای سایر اعضای خانواده ذکر شد: این حادثه تلخ نماد می دهد کدام ممکن است دشمن اجتناب کرده اند توسعه نفاق بازو برنداشت. تروریسم اجتناب کرده اند غرور زاده شد، داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری گروه های تروریستی را تحمیل کردند.

وی افزود: در لحظه تأمین ذهنی آنها شبیه به جریان ذهنی است کدام ممکن است به شخصی اجازه می دهد در بهتر از زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکی اجتناب کرده اند مقدس ترین محل قرارگیری ها با بیرون هیچ جرمی وجود داشته باشد کدام ممکن است به شما فرصت دهد ادعای آن را داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردی مرتکب جنایت در دل آنهاست. ” افراد “.

رئیس شورای ایمنی تاکید کرد: این جریان بازو ساز کشورهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسانی است کدام ممکن است این اندیشه را فروش می کنند، شکی نیست کدام ممکن است همراه خود مروجین این اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملان این جنایت برخورد احتمالاً خواهد بود.

روحانیت همواره در جاده مقدم خدمت به دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف

وزیر ملت تصریح کرد: این اقدام نماد می دهد کدام ممکن است روحانیت همواره در جاده مقدم خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در جاده مقدم هدف دشمن {بوده است}، روحانیت همچنان در صحنه استوار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از می کنیم کدام ممکن است این مجاهدان فوق العاده سرزنده هستند. در ملت ما.”

وی افزود: دشمن در صدد سوء استفاده اجتناب کرده اند اختلافات مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین کشورهای دوست است کدام ممکن است اجتناب کرده اند پس آن بر نمی آید.

واحدی همراه خود دقیق اینکه بهتر از کودکان افغانستان در برابر این جریانات تکفیری جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد افغانستان همراه خود ذلت آمریکا را اجتناب کرده اند ملت شخصی پوست کردند، تاکید کرد: این موضوع تاثیری در مکان افراد افغانستان ندارد.

وی یکپارچه داد: ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان ملتی همراه خود پایه های مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی متمدن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن ایران هراسی در بین افراد افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان ترس اجتناب کرده اند افراد ایران است کدام ممکن است به نتیجه نمی رسد.

رئیس شورای ایمنی سراسری همراه خود تشکر اجتناب کرده اند همه افرادی که این اقدام تروریستی را محکوم کردند، ذکر شد: پیش بینی داریم همه افرادی که شنیدیم این اقدام را محکوم کنند.

وی افزود: ما اجتناب کرده اند غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا پیش بینی نداریم کدام ممکن است ما را محکوم کنند از خودشان علت این تأمل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را محکوم نمی کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این عقاید حمایت می کنند.

وزیر ملت تاکید کرد: همه پایه های تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​جریان هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند جاده رفتن کردند تعیین تبدیل می شود.

انتهای پیام/