واحدی: همه اساس های تروریستی حادثه مشهد و جریان های خاص کننده آن تعیین تبدیل می شود – پایگاه خبری تحلیلی افق


به گزارش افوج نیوز، احمد واحدی وزیر ملت روز سه شنبه در مخلوط خبرنگاران دانستن درباره اقدام تروریستی جدیدترین در حرم رضوی، مجروح شدن دو طلبه و مبایعه نامه حجت الاسلام اصلانی ذکر شد: این عملیات تروریستی علیه سه نفر است. مجاهدان و خدمتگزاران پرتلاش». مردمان رخ داده است و ما از نزدیک این حرکت را محکوم می کنیم.

وی در شکسته نشده ضمن تبریک و آسایش مبایعه نامه یکی اجتناب کرده اند این سه اطلاعات آموز در بندگی حضرت بقیه الله (علیه السلام) و بازماندگان، آرزوی بهزیستی برای سایر عزیزانشان کرد و شکسته نشده داد: این حادثه تلخ بیانگر کدام ممکن است دشمن اجتناب کرده اند فروش نفاق انگشت برنداشت و متولد شد. اجتناب کرده اند ترور پوچی آنها داعش و تولید دیگری گروه های تروریستی را تحمیل کردند و در حال حاضر منشأ در نظر گرفته شده آنها شبیه به جریان ذهنی است کدام ممکن است به شخصی اجازه می دهد در یکی اجتناب کرده اند مقدس ترین اماکن با بیرون هیچ گونه جرم و جنایتی این کار را انجام دهد و شخص متخلف را به اتهام کیفری همراه خود این اشخاص حقیقی متهم تنبل. . {انجام دادن}.

وزیر ملت همراه خود خاص اینکه این جریان کور ساخته کشورهای غربی و مروج این اندیشه است و شکی نیست کدام ممکن است همراه خود مروجین این اندیشه و عاملان این جنایت برخورد می تواند، تصریح کرد: این آرم دهنده اینجا است کدام ممکن است روحانیت همه وقت در جاده مقدم هستند…» و علاوه بر این هدف دشمن. روحانیت همچنان در بخش مقاوم است و خوشحال از می کنیم کدام ممکن است این مجاهدان در ملت ما فوق العاده پرانرژی هستند.

وی افزود: دشمن سعی دارد اجتناب کرده اند اختلافات مذهبی و قومیتی کشورهای دوست سوء استفاده تنبل با این حال {نمی تواند} به هدف شخصی برسد. بهتر از کودکان افغانستان در مخالفت با جریان های تکفیری جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند و مردمان افغانستان همراه خود ذلت، آمریکا آمریکا را اجتناب کرده اند ملت شخصی پوست کردند و این است اقدام آخر مکان مردمان افغانستان را آلوده نمی شود.

سره تسنیم/ وحیدی: ایران و افغانستان ملتی همراه خود اساس مشترک و گذشته تاریخی متمدن هستند و دشمنان ایران هراسی {در میان} مردمان افغانستان و انزجار افغانستان {در میان} مردمان ایران سودآور نمی شوند.

وزیر ملت همراه خود تحسین اجتناب کرده اند محکومان این حرکت تروریستی ذکر شد: پیش بینی داریم هرکسی کدام ممکن است حرف هایشان را شنیدیم این اقدام را محکوم کنند، پیش بینی نداریم غرب و آمریکا محکوم کنند چرا کدام ممکن است خودشان این کار را می کنند. در نظر گرفتن، و این است عدم محکومیت حاکی اجتناب کرده اند حمایت آنها اجتناب کرده اند این در نظر گرفتن است.

وی در خاتمه تاکید کرد کدام ممکن است تمامی اساس های تروریستی حادثه مشهد و جریان هایی کدام ممکن است ویژگی آن {بوده است} تعیین می تواند.