واشنگتن، حمله به روزنامه نویس منتقد روس را به مسکو نسبت داد – مکان خبری تحلیلی افق


به گزارش نامه‌نیوز، به نقل اجتناب کرده اند جامعه الجزیره؛ موراتوف سردبیر بخش تجزیه و تحلیل روزنامه نوایاگازتا” اظهار داشت کدام ممکن است در ماه آوریل در قطار مسکو به مکان تعطیلات سامارا به او حمله شده و رنگ صورتی دارای استون بر روی او پاشیده شده است.

موراتوف در آن هنگام تصاویری اجتناب کرده اند صورت، سینه و دستان الوده به رنگ سرخ و چشمانش کدام ممکن است از نزدیک همراه خود استون نابود شد شده بود، آشکار کرد.

خوب مقام مناسب آمریکا روز پنجشنبه به واشنگتن پست اظهار داشت کدام ممکن است ممکن است تائید تنبل کدام ممکن است گروه داده ها و ایمنی روسیه، حمله هفتم اوریل (۱۸ فروردین ماه) را مدیریت کرده بود.

این مقام دانستن درباره چگونگی بدست آوردن به این نتیجه گیری، دلیل نداد.

مبارزه اوکراین اجتناب کرده اند ۲۴ فوریه (۵ اسفند ماه) همراه خود حمله نیروهای نظامی روسیه به اوکراین، تحریک کردن شد.

موراتوف در ۲۰۲۱ برای امتحان شده هایش در نووایا گازتا، دریافت کرد جایزه صلح نوبل شد. این نشریه کدام ممکن است {به دلیل} تحقیقات در باره فساد و نقض حقوق بشر در روسیه، شناسایی شده است است، اجتناب کرده اند دهه ۱۹۹۰ تاکنون ۶ تن اجتناب کرده اند کارکنانش جان شخصی را ازدست داده اند.

موراتوف در هنگام پذیرش این جایزه، زودرس در باره احتمال مبارزه در اوکراین همراه خود ملاحظه به آسانسور نیروهای روسیه در مرز ۲ ملت، هشدار داد.

کرملین در آن هنگام همراه خود پاداش اجتناب کرده اند موراتوف، او را روزنامه نگاری ماهر و شجاع توضیح دادن کرد.

موراتوف در ماه مارس انتخاب شخصی را برای اهدای این جایزه اطمینان حاصل شود که گردآوری بودجه برای پناهندگان اوکراینی اعلان و این است روزنامه یک مدت کوتاه بعد ورزش های تحت وب و چاپی شخصی را به همان اندازه نوک عملیات ویژه در اوکراین متوقف کرد.