واکسیناسیون داده ها آموزان با بیرون حضور پیرمردها تخلف استبه گزارش گروه اجتماعی باند نیوز، محمدمهدی جویا رئیس وسط مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، معامله با و آموزش پزشکی در خصوص شنیده ها واکسیناسیون کودکان در مدارس ذکر شد: دستورالعمل وزارت بهداشت با اشاره به واکسیناسیون. فوق العاده مشخص است و توده ها در رسانه ها به آن است ردیابی شده است.»

تا حد زیادی بیاموزید:

وی یکپارچه داد: در پروتکل های وزارت بهداشت، معامله با و آموزش و پرورش، واکسیناسیون با بیرون حضور پیرمردها در دانشگاه {وجود ندارد}.

گویا ذکر شد: اگر پیرمردها داده ها‌آموزان متوجه تخلفی در اتصال همراه خود واکسیناسیون داده ها‌آموزان شوند، باید معامله با دانشگاه را به وزارت بهداشت، معامله با و آموزش و پرورش حاضر کنند به همان اندازه این تخلف بازرسی شود.

شایان اشاره کردن است پس اجتناب کرده اند بازگشایی مدارس در دنیای آنلاین ما و رسانه های معاند، اعلام کردن شده بود داده ها آموزان پس اجتناب کرده اند ورود به دبیرستان واکسن کرونا را اکتسابی خواهند کرد.

گفتنی است کمال حیدری معاون وزیر بهداشت اجتناب کرده اند تحریک کردن واکسیناسیون کودکان بالای ۵ سال اجتناب کرده اند اواسط بهمن ماه سال قبلی خبر داد و ذکر شد: در ملت در جاری انجام است و پیش بینی داریم پیرمردها فرزندان شخصی را واکسینه کنند. .

وی افزود: واکسن های تایید شده برای گروه سنی بالای ۵ سال در ملت پاستوکوک و سینوفارم است و میزان تزریق و فضا دو دوز برای گروه های سنی بعدی و بزرگسالان خیلی شبیه است.

تأمین: دانش آموز

انتهای پیام/