وزیر ارشاد گام بزرگی در اصلاح بخش‌های باکلاس و اجتماعی مقامات برشمرد.


وزیر ارشاد اسلامی در مقامات سیزدهم ترکیب دو بدنه باکلاس و اجتماعی مقامات و تغییر آن به کمیته باکلاس و اجتماعی را گامی مهم و گامی عظیم در اصلاح بخش‌های باکلاس و اجتماعی توضیح دادن کرد. . برای ریاست جمهوری

به گزارش پایگاه خبری عدالت، محمدمهدی اسماعیلی اظهار داشت: مخلوط کردن دو کمیته باکلاس و اجتماعی در شورای مقامات در قالب کمیته ای همراه خود عنوان باکلاس و اجتماعی اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات ضروری است. ریاست این کمیسیون بر عهده وزیر سنت و ارشاد اسلامی است و گامی عظیم در جهت اصلاح بخشهای باکلاس و اجتماعی مقامات است.

خبرگزاری فارس نوشت:

وزیر سنت و ارشاد اسلامی در اولین روز اجتناب کرده اند سال جدید در دیدار همراه خود معاونان، مدیران و کارگران وزارت سنت و ارشاد اسلامی به رویداد عید نوروز، سنت و آثار هنری را جهان اظهار داشت‌وگو دانست. ، اقناع و تفاهم است و اگر آثار هنری جمعی نباشد شاهد تحولات انتقادی {در این} زمینه نخواهیم بود.

وزیر سنت و ارشاد اسلامی همراه خود تایید اینکه ساختار دستوری اجتناب کرده اند بالا به همان اندازه زیرین در هر زمینه ای اجتناب کرده اند ورزش ها پاسخگو است و در بخش سنت و آثار هنری کارآمد نخواهد بود، اظهار داشت: سنت و آثار هنری میدان اظهار داشت و گو، اقناع و ترغیب است. درک کردن.

اسماعیلی افزود: اگر انسجام، تفاهم و ذهن نباشد، بی‌شک شاهد تحولات انتقادی در جهان سنت و آثار هنری خواهیم بود، به همین دلیل باید همراه خود مسیری روشن در خدمت سنت و آثار هنری در امتداد طرف یکدیگر حرکت کنیم.

پیگیری این سیستم سنت ارتباطی و دگردیسی هنری

در همین جاری یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای برتر انقلاب باکلاس تاکید کرد: باید امتحان شده کنیم به همان اندازه این سیستم سند دگردیسی سنت و آثار هنری همراه خود استفاده اجتناب کرده اند همه قابلیت های حال محقق شود و در پایان شاهد نتایج خوبی هستیم.

وی یکپارچه داد: همراه خود دسترسی قرن جدید، در قرن جدیدترین همراه خود استقرار نظام اسلامی، افراد ایران فضای جدیدی را {برای تغییر} و مدیریت محله تحمیل کردند، ۴۳ سال جمهوری مقدس اسلامی اقامت شگفت انگیزی دارد. سابقه خدمت به افراد در بخش‌های مختلف سوغات اجتناب کرده اند شخصی در مقابل گذاشته است.»

بستگی به قرآن و معارف اسلامی در راه جمهوری اسلامی

و وزیر سنت یکپارچه داد: نزدیک به نیم قرن اجتناب کرده اند عمر جمهوری اسلامی می گذرد و شاهد نوسانات و مشکلات خانه و خارجی {در این} راستا بوده ایم، با این حال بستگی به اسلام و آموزه های قرآنی در ابتدای راه است.

همراه خود تاکید بر اینکه در سال جدید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند خرید و فروش تلخ و شیرین قبلی و همراه خود احترام به انجام مدیران زودتر به کار شخصی یکپارچه می دهیم، افزود: وزارت سنت و ارشاد اسلامی در راستای اعتلای سنت و آثار هنری گام های بلندی برخواهد داشت. ” اوایل شهریور سال قبلی همراه خود روی کار برخورد مقامات مردم همراه خود حضور این وزارتخانه امتیازات زیادی در اصل کار قرار گرفت. یکی اجتناب کرده اند موضوعات میل دار سند دگردیسی وزارتخانه بود.

* عوامل نقطه ضعف را برطرف کنید و عوامل قوت را آسانسور کنید

وزیر سنت در مقامات مردم افزود: بر مقدمه سند دگردیسی صادره اجتناب کرده اند سوی این وزارتخانه و همراه خود ملاحظه به آسیب شناسی های شرایط حال، متنوع اجتناب کرده اند موضوعات اصلی در اصل کار قرار گرفته و مقرر شد عوامل نقطه ضعف و مشکلات تعمیر شود. درجه امکانات را در قالب خوب این سیستم منسجم بالا ببرید.”

عضو شورای برتر انقلاب اسلامی همراه خود ردیابی به عملکرد بیماری عروق کرونر در آثار مختلف به طور قابل توجهی آثار باکلاس و هنری، اظهار داشت: در گام اول وضعیت بیماری عروق کرونر در ملت مورد ملاحظه قرار گرفت. وقتی مقامات را عرضه گرفتیم روزانه ۷۰۰ فوتی کرونا دیدیم کدام ممکن است در مقامات مردم به صورت منسجم به پایان رسید و در این زمان تزریق واکسن به ۱۵۰ میلیون دوز رسیده است.

* در مقابله همراه خود کرونا به آثار متاثر اجتناب کرده اند سنت و آثار هنری ملاحظه کنید

وی افزود: معامله با به قشر شکسته هنرمندان در مقابله همراه خود ویروس کرونا اجتناب کرده اند تولید دیگری میل های این وزارتخانه در ابتدای مقامات مردم بود. سعی کردیم فضای باکلاس و هنری را به حالت دوره ای برگردانیم.

* افزایش غیرعادی ۳۵ درصدی جریمه کارگران وزارت سنت

وزیر سنت و ارشاد اسلامی همراه خود ردیابی به تولید دیگری میل های کاری این وزارتخانه، ملاحظه به نیروی انسانی را اجتناب کرده اند تولید دیگری موضوعات عنوان کرد و تصریح کرد: این وزارتخانه سال هاست کدام ممکن است در بخش دستمزد و بودجه مظلوم واقع شده است است. آن یک است ضرر انتقادی است. در نظر گرفته شده می کنم اهالی سنت و آثار هنری درگیر این امتیازات نباشند و دچار ضرر شوند. {در این} بخش توانستیم نرخ فوق‌العاده ۳۵ درصدی را به تصمیم استخدامی کارگران وزارت سنت و ارشاد اسلامی اضافه کنیم و این است رویه در استان‌ها نیز به پایان رسید و در استان‌های تابعه نیز درصدد باور آن هستیم. . گروه ها و امکانات نیز.

وی یکپارچه داد: در بودجه هزار و ۴۰۱ وزارتخانه افزایش چشمگیری داریم و ارتقای وضعیت شرکت ها مراقبتی و حقوق کارگران اجتناب کرده اند میل های ماست.

* ارزش های باکلاس و هنری ملت طبق تمهیدات و این سیستم های وزارت سنت

وی آسانسور اقتدار وزارت سنت و ارشاد اسلامی را اجتناب کرده اند تولید دیگری میل های این وزارتخانه دانست و افزود: وزارت سنت و ارشاد اسلامی بی نظیر ترین نهاد متولی سنت و آثار هنری در ملت است و ممکن است آسانسور شود.

دکتر اظهار داشت. اسماعیلی: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند اقداماتی کدام ممکن است {انجام شده} اینجا است کدام ممکن است ۲ نسبت اجتناب کرده اند اعتبارات تجهیزات های دولتی در بخش سنت و آثار هنری تصمیم گیری شود و ارتقای اقتدار وزارت سنت در بخش سنت و آثار هنری به این معناست کدام ممکن است همه عامل باکلاس است» ارزش های هنری باید مطابق همراه خود آیین نامه این وزارتخانه باشد و موضوع آن برای تصویب مقامات کنار هم قرار دادن باشد.

* ترکیب ارگان های باکلاس و اجتماعی مقامات به ریاست وزیر سنت

وی ترکیب دو کمیته باکلاس و اجتماعی در شورای مقامات در قالب کمیته ای همراه خود عنوان باکلاس و اجتماعی را اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مهم عنوان کرد و یکپارچه داد: رئیس این کمیته بر عهده وزیر سنت و ارشاد اسلامی است و این است کار گامی اساسی در اصلاح ادارات، وضعیت باکلاس و اجتماعی.

وی به تشکیل شورای برتر حج و حج در روزهای بلند مدت همراه خود حضور رئیس جمهور ردیابی کرد و یکپارچه داد: احیای شورای برتر سینما اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات این دوران بود.

* برای افزایش ساخت محتوا ضرر بودجه نداریم

رئیس بخش هنری همراه خود تاکید بر اهمیت ساخت محتوا اظهار داشت: در خصوص بودجه ضرر و دغدغه ای برای ارتقای محتوای ورزش ها نداریم و ممکن است بر وضعیت ریل نظارت داشته باشیم. در سفرهای رئیس جمهور به استان ها ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای افزایش چالش های نیمه تمام را همراه خود موفقیت توسل به کرده ایم.

* ملاحظه به عدالت باکلاس اجتناب کرده اند نصاب درسی مقامات مردم

وی عدالت باکلاس را اجتناب کرده اند تولید دیگری شعارهای این دوران اجتناب کرده اند ورزش های وزارت سنت و ارشاد اسلامی برشمرد و اظهار داشت: وزارت سنت و ارشاد اسلامی و مجموعه های آن باید در مدیریت باکلاس ملت هماهنگ و متحد شوند. در راستای مانترا عدالت باکلاس اجتناب کرده اند جمله آغاز رایگان آموزش آثار هنری برای ۴۰ هزار نفر در ۵۰ منطقه در استانداری ها.

وی در خاتمه همراه خود تشکر اجتناب کرده اند شرکت ها و امتحان شده های کارگران وزارت سنت و ارشاد اسلامی در اعتلای سنت و آثار هنری ملت اظهار داشت: سنت و آثار هنری جهان اظهار داشت و گو، اقناع و تفاهم و تنها همراه خود خوب جمعی است. ” دانش ممکن است تنظیمات انتقادی را در Let’s Be in this Arena ببیند. پس نیازمند همکاری همکاران در بخش ستادی و نوبت دهی هستیم.

محمود الشلاوی در ابتدای این دیدار همراه خود تبریک سال نو اظهار داشت: کارگران وزارت سنت و ارشاد اسلامی وظیفه فشرده ای در جهان سنت و آثار هنری بر عهده دارند و خوب تقدیر هستند.

وی در یکپارچه ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، یکپارچه داد: قوام دیدار نوروزی همراه خود وزیر سنت در تحریک کردن ماه مبارک را خجسته می دانیم.

دستیار وزیر سنت و ارشاد اسلامی یکپارچه داد: در گذشته اجتناب کرده اند این مونتاژ وزیر سنت همراه خود برخی اجتناب کرده اند کارگران جلساتی برگزار کرد و در جریان برخی امتیازات و مشکلات قرار گرفت.

وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: امیدواریم این دوره ها همراه خود این سیستم ریزی منسجم یکپارچه یابد.

انتهای پیام