وزیر کشور: افسران امنیتی باید مراقب زور و قدرت باشند


به گزارش ایسنا، وزیر کشور با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در شاهچراغ گفت: عاملان این اقدام تروریستی مجموعه جدیدی از توطئه های دشمن را علیه ملت گشودند. این حادثه نشان داد که نقشه دشمن پیچیده است. از سوی دیگر این اتفاق نشان از مقابله با قداست و قساوت قلب دشمنان ما دارد.

وزیر کشور تاکید کرد: خشونت های اخیر دشمن در حال ورود به مسیر خطرناکی است. جنبش های تروریستی از این آشفتگی استفاده کرده اند. تحرکات مزاحم باید به طور کامل از بین برود و مقامات امنیتی باید با زور و قدرت اقدامات احتیاطی را انجام دهند.

انتهای پیام