(ویدئو) حملات عجیب و سریالی کلاغ ها به روباه!در این ویدیوی خنده‌دار، یک کلاغ نشان می‌دهد که با نوک زدن مداوم، روباهی را در حال لذت بردن از خورشید آزار می‌دهد.

میا برنز، ۲۶ ساله، این ویدئو را هنگام قدم زدن در اطراف میدان دوبووار در هاکنی، لندن گرفته است.

او گفت: با سگم در اطراف میدان دوبووار قدم می زدم که روباهی را دیدم. من فکر کردم که او واقعاً زیبا به نظر می رسد و کمی بعد از اینکه کلاغی از پارک بیرون آمد و شروع به نوک زدن حیوان کرد، شروع به فیلمبرداری کردم.

بارها و بارها از زاغی که روباه را نیش می‌زند عکس گرفتم. روباه فقط صبور بود و در آفتاب غرق شد. یک پرنده حیله گر از پشت نزدیک می شود، اما با چرخش روباه به سرعت پرواز می کند.