(ویدئو) حمله وحشتناک کروکودیل به شناگر بدشانس!حمله کروکودیل ها به شناگر در جنگل کامپو گرانده برزیل مردی که در حال شنا به سمت خشکی بود مورد حمله یک تمساح قرار گرفت. او دچار زخمی سطحی شد و خوش شانس بود که در آرواره های قدرتمند تمساح گیر نکرد.