ویدئو/ حمید معصومی نژاد: حذف شدم!گفتگو و کنایه جنجالی حمید معصومی نژاد به رئیس صدا و سیما: متاسفم برای مردی که مدعی عدالت است. تنها ثروت من یک خانه ۶۰ متری است من کارمند رسمی صداوسیما نیستم. به خاطر تبلیغات زندانی شدم و در سلول انفرادی بودم. تورم در ایتالیا نیز به شدت افزایش یافته است، اما نه مانند ایران. من خیلی تلاش کردم تا با توتی مصاحبه کنم، اما او پول بیشتری می خواست: