(ویدئو) سیلی شگفت انگیز گربه برای مهمان برنامه زنده تلویزیونی!وقوع حوادث غیرقابل پیش بینی در پخش زنده تلویزیونی پدیده ای بسیار رایج در رسانه های جهان است. در این ویدئو شاهد ضربه زدن یک گربه به مهمان برنامه زنده تلویزیونی هستیم.

منبع: قندز