ویدیوی جدید از مراسم دیروز زاهدانفیلم جدیدی از حادثه روز گذشته زاهدان اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی افوگ منتشر شد. ظاهر شد.