پاسخ قاطع اسکوچیچ به اظهارات سرمربی انگلیسی


دراگان اسکوچیچ در گفتگوی جدیدترین شخصی همراه خود آمریکا کسب اطلاعات در مورد جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه اظهار داشت: “ممکن است هیچ کنجکاوی ای به پوشش ندارم.” ممکن است ساده به فوتبال در نظر گرفته شده می کنم از تعهد ممکن است اینجا است کدام ممکن است خدمه سراسری را برای هر ورزشی کنار هم قرار دادن کنم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها مقابل خدمه آمریکا است. ۳ امتیاز همه وقت ۳ امتیاز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیهی است کدام ممکن است ما خارجی ها چیزهایی مربوط به مردمان در شبیه به ملت ها را تخصص نمی کنیم. فوتبال، به طور معمول، مربوط به بازی، باید پل هایی تحمیل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را به هم نزدیک تنبل، ممکن است اینطور در نظر گرفته شده می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم خیلی ها مثل ممکن است در نظر گرفته شده می کنند.

وی اظهار داشت: {در این} صورت کار خدمه های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در جام جهانی ۱۹۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل شدن امتیازات پیام غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنی برای دنیا داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده {نمی کنم} این بار این {اتفاق بیفتد}. با این حال امیدوارم ساده با اشاره به فوتبال صحبت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امتیازات تولید دیگری معامله با نشود.”

پاسخ قاطع اسکوچیچ به صحبت های سرمربی انگلیسی

سرمربی خدمه سراسری کشورمان در خصوص دیدار مقابل انگلیس اظهار داشت: اگر ورزشی همراه خود آمریکا {به دلیل} مسائلی کدام ممکن است الان با اشاره به آن صحبت کرده ایم، ورزشی خاصی باشد، قطعا ورزشی همراه خود انگلیس دردسرساز ترین ورزشی برای ما {خواهد بود}. ” در واقع ورزشی همراه خود هر تیمی در جام جهانی دردسرساز است با این حال می خواهیم به مرحله بعدی جام جهانی صعود کنیم. ما خدمه خوبی داریم کدام ممکن است بیشتر اوقات به کودک ها می گویم اعتقاد کنند.

او اظهار داشت: «{چه کسی} می‌داند، شاید این مقدماتی بار در گذشته تاریخی باشد کدام ممکن است به مرحله بعدی می‌رویم.» با اشاره به ورزشی مقابل انگلیس، ممکن است ساوتگیت را می شناسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فلسفه فوتبالی او فوق العاده آگاه هستم.

اسکوچیچ اظهار داشت: صحبت با اشاره به انجام شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکای جنوبی فایده ای ندارد، با این حال ایران به هیچ وجه در گذشته اجتناب کرده اند آغاز ورزشی بافت نمی شود کدام ممکن است شکست خواهد خورد. ما به آنها احترام می گذاریم، با این حال اصلا اجتناب کرده اند آنها نمی ترسیم. گفتند ما را خوشایند نمی شناسند؟ تعدادی از ماه تولید دیگری متوجه خواهند شد کدام ممکن است ما کی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کاری می توانیم انجام دهیم.

گرت ساوت گیت پس اجتناب کرده اند قرعه کشی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود موقعیت یابی های انگلیسی اظهار داشت: ممکن است هیچ شناختی اجتناب کرده اند فوتبال ایران ندارم از به هیچ وجه مسابقات آنها را تماشا نکرده ام.

چون آن است سرمربی خدمه سراسری ایران کسب اطلاعات در مورد خدمه سوم گروهمان اظهار داشت: وقتی قطعی شود به خدمه سوم در نظر گرفته شده می کنم. در نظر گرفته شده می کنم قادر خواهیم بود در گروه دردسرساز تری مثل آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپانیا قرار بگیریم. ورزشی تیمی ما ۹ خیلی سرراست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ خیلی دردسرساز. {به طور خلاصه} می توانیم {در این} مسابقات خوشایند حرکت کنیم.

پاسخ قاطع اسکوچیچ به صحبت های سرمربی انگلیسی

سرمربی خدمه سراسری ایران اظهار داشت: روزی کدام ممکن است ممکن است سرمربی ایران شدم در شرایط سختی قرار داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه افسرده بود. در زمان انتصاب ممکن است، ساده انواع به سختی بودند کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کردند ممکن است برای این کار مجاز هستم. خیلی ها ممکن است را کف دست کم گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایم احترام قائل نشدند با این حال الان خیلی خوشحالم کدام ممکن است در پایین پیروز شدم.

او به موقعیت یابی ایتالیایی «لاوگ» اظهار داشت: ایران همراه خود آنچه در خارج اجتناب کرده اند ملت آموزش داده شده است تبدیل می شود انصافاً خاص است. همه با اشاره به امتیازات سیاسی ایران صحبت می کنند، با این حال بازدید کننده نوازی آنها در سطح دوم اهمیت قرار دارد. سایر مربیان کروات اجتناب کرده اند شناخت بالایی در ایران برخوردار هستند مربوط به بکلوپویچ، برانکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاژوویچ. ممکن است همراه خود اشخاص حقیقی خوشایند زیادی در ایران شناخته شده شدم، همراه خود خیلی ها دوست شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان خیلی خوشحالم. در جاری حاضر هیچ انگیزه قانع کننده ای برای توقف {وجود ندارد}. به همین دلیل، ممکن است به هیچ وجه نمی دانید کدام ممکن است چه بلند مدت ای برای شما ممکن است رقم می زند.