پاسخ مستند بازدید قلمرو ای رئیسم به انتقادات جلیل محبی


امیر تاجیک کدام ممکن است به آموزش داده شده است خودش «مستندساز بی طرفانه» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندی کسب اطلاعات در مورد یکی اجتناب کرده اند سفرهای استانی سیدابراهیم رئیسی تهیه کرده است، در یادداشتی همراه خود عنوان «واقعیت ساده باید اظهار داشت» به انتقاد حجت الاسلام جلیل محبی اجتناب کرده اند نخست وزیر سیزدهم پاسخ داد. در ملاء عام» را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: آقای رئیس ممکن است اجتناب کرده اند در کنترل روابط نهایی ریاست جمهوری می پرسد کدام ممکن است خواه یا نه ناهار خوردی؟ کنار اجتناب کرده اند زمینه دقیق حاضر داده تبدیل می شود. اگرچه تخلیه برخی اجتناب کرده اند این صحنه ها اجتناب کرده اند دید منتقدان منصف بالقوه است بحث برانگیز باشد، با این حال شیوع آنها عین «واقعیت» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید «دراماتیک» مطالعه در خوشبینانه ترین حالت، نماد اجتناب کرده اند ناآگاهی گوینده دارد.

به گزارش پایگاه خبری عدالت، آقای تاجیک در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند نظر شخصی نوشت: امیدوارم با بیرون اطلاع کافی اجتناب کرده اند جریان امور را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اطلاع کافی مبالغه نکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور نقد راستگو اجتناب کرده اند ایشان را برقرار کنیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرای او به همان اندازه مبالغه نکنیم. محله معتقد است کدام ممکن است این ورزشی های توییتری عالی ورزشی سیاسی است.

محتوای متنی درست این نظر اجتناب کرده اند راجانئوس نقل شده است:

“در حال حاضر صبح بعد اجتناب کرده اند عالی ساعت شب تمدید شده کار بر روی عالی مستند، در حساب کاربری شخصی در توییتر به آقای جلیل محبی برخوردم. در واقع رویکرد به نوشتن آقای محبی در کل زمان از نزدیک تنظیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های زیادی را تخصص کرده است. این دلیل است، ممکن است نمی‌خواهم آنها را دنبال کنم، با این حال این بار او اجتناب کرده اند ممکن است خواست کدام ممکن است توییت‌هایش را در توییتر کسب اطلاعات در مورد رئیس جمهور بخوانم.

او اجتناب کرده اند «دوربین درمانی» صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه متنوع اجتناب کرده اند رفتارهای درک توسط او انجام نشد، اما علاوه بر این به اصل مشاوران رسانه ای «غیرحرفه ای» او به پایان رسید. آقای محبی در سخنان شخصی همراه خود تاکید بر اطاعت بی‌رویه رئیس‌جمهور اجتناب کرده اند مشاوران رسانه‌ای شخصی، وی را «ضعیف توان روانشناختی»، «عدم امکانات درک» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عدم در درک کارشناسی امتیازات» توضیح دادن کرد.

خاص نیست هدف آقای محبی اجتناب کرده اند نگارش این متن چه {بوده است}، با این حال شرط راستگو اینجا است کدام ممکن است اینجانب شناخته شده به عنوان عالی سند نویس آزاد {به دلیل} تعهد ذاتی شخصی برای حاضر برای اولین بار ملزم به حاضر مدارک باشم. اسناد.

او نیز معادل متنوع اجتناب کرده اند مستندسازان تولید دیگری، رئیس جمهور را در یکی اجتناب کرده اند سفرهای قلمرو ای او همراهی می کرد. نکته قابل ملاحظه این بازدید، به نظر می رسید ناامن گروه مستند در کنار بود کدام ممکن است همراه خود سفرهای زودتر همراه خود مقامات های زودتر هر دو افسران دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بخش شخصی تمایز چشمگیری داشت.

نکته بعدی شخصیت آقای رئیسی بود. در سفری کدام ممکن است همراه خود ایشان داشتم، اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است حدود ساعت شش صبح سفر هواپیما شدم به همان اندازه حدود نیمه ساعت شب روز بعد به تهران برگشتم، این سیستم ریزی های در عمق ای برای حضور رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی محافظت {همه آن} به پایان رسید. {هیچ کس} نیست.

مونتاژ مستندی کسب اطلاعات در مورد بازدید قلمرو ای آنقدر برتر است کدام ممکن است هیچ مستندی {نمی تواند} اجتناب کرده اند آن توجه پوشی تنبل. شوخ طبعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی ریسی همراه با اتفاقات مستند، مستندساز را بر آن داشت به همان اندازه فیلمی بسازد کدام ممکن است اگرچه قالب روایی دارد، با این حال شخصیت ها آنقدر دقیق هستند کدام ممکن است معما {نمی تواند} بین سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند برتری قائل شود.

اینکه رئیس جمهور در کل بازدید به نیروی محرک می گوید “اگر مناسب رانندگی نکنی ممکن است پایین فرمان می نشینم” شبیه به چیزی است کدام ممکن است نمایندگی کنندگان شاهد آن بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی الگوی اجتناب کرده اند این انگشت در پرواز پنهان اجتناب کرده اند دید عموم رخ می دهد. دستورالعمل های دوربین مدارک حاضر داده تبدیل می شود. اینکه آقای رئیسی اجتناب کرده اند روابط نهایی ریاست جمهوری می پرسد ناهار خوردی؟ کنار اجتناب کرده اند محتوای متنی دقیق حاضر داده تبدیل می شود. اگرچه تخلیه برخی اجتناب کرده اند این صحنه ها اجتناب کرده اند دید منتقدان منصف بالقوه است بحث برانگیز باشد، با این حال شیوع آنها عین «واقعیت» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید «دراماتیک» مطالعه در خوشبینانه ترین حالت، نماد اجتناب کرده اند ناآگاهی گوینده دارد.

در اتصال همراه خود مسئولان جمهوری اسلامی همواره ۲ رویکرد می توان اندیشید: رویکرد آرمان گرایانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد همایونی. در رویکرد آرمانی بیشتر مبتنی بر ایده ها انقلاب، رئیس جمهور از ما است کدام ممکن است پاسخگویی سنگینی بر دوش دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید حجابی بین چهره شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان باشد. چنان کدام ممکن است امام علی علیه السلام به مالک اشتر می فرماید: «میان باید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان هیچ واسطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفیری جز زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجابی غیر اجتناب کرده اند چهره باید نیست، کسانی را کدام ممکن است همراه خود باید کار می کنند اجتناب کرده اند آن محروم مکن. جلب رضایت همراه خود ممکن است.”

با این حال در رویکرد الحمیونی، رئیس اجتناب کرده اند خیابان های مخصوص حرکت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی می توان به آن است نزدیک شد.

مشکلات ملت در سال های جدیدترین به توضیحات مختلف جمع آوری شده شده است. آنچه ممکن است مستند اجتناب کرده اند شخصیت رئیس جمهور دیده ام اینجا است کدام ممکن است درک در جستجوی رفع مشکلات به فرآیند شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است متخصصان اجتناب کرده اند فرآیند های وی در مشتاق مقامات انتقاد کنند، کدام ممکن است فراتر اجتناب کرده اند تخصص ممکن است است. به همین دلیل امیدوارم با بیرون اطلاع اجتناب کرده اند جریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون دانش کافی بیش از حد حرف نزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور انتقاد راستگو اجتناب کرده اند ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیرانشان را بگذاریم به همان اندازه محله ادراک تنبل این ورزشی های توییتری عالی ورزشی سیاسی نیست. .

سعدیه بدون در نظر گرفتن دوست داری بگو
واقعیت را نباید اظهار داشت بجز روشن باشد

انتهای پیام